مرحله اول

۱- یک جلسه مشاوره اولیه رایگان و بررسی مشکلات و ساختار ها

مرحله دوم

۲- جلسه بررسی توسط شرکت ها و متخصص ها جهت ارایه راهکار های لازم

مرحله سوم

۳- برگزاری جلسه اول با متخصص و کارشناس های مربوطه و بررسی زمان کار و ارایه راهکار های کارشناسی شده

مرحله چهارم

۴- تامین قرارداد لازم جهت اجرای کار و معرفی رابط جهت پیگیری های لازم و دریافت پیش پرداخت به صورت بیعانه

مرحله پنجم

۵- شروع یک ماه آزمایشی برای قرارداد های بالای ۳ ماه

مرحله ششم

۶- تامین زیرساخت های لازم و اجرای قرارداد

مرحله هفتم

۷- بررسی عملکرد ماهانه کار توسط کارشناس ها و متخصص های شرکت

مرحله هشتم

۸- بهبود اجرا در صورت نیاز و جلسات مشاوره باز مرکز مربوطه جهت طی شدن روند قرارداد

مرحله نهم

۹- ارایه نتیجه و خروجی نهایی با گزارش کامل در انتهای کار

مرحله دهم

۱۰- در صورت اتمام کار و تسویه کامل کار

فرم درخواست مشاوره

میتوانید جهت دریافت مشاوره سریع با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

همراه: 09124854602

 

جهت درخواست مشاوره و تماس متخصص های ما با شما فرم زیر را کامل نمایید.

فرم درخواست مشاروه